Browsing: Oromia

ሎሚቕነ ትዊተር ፕረዝደንት ናይጄርያ መሓመድ ቡሃሪ ንዝለጠፍዎ መልእኽቲ ኣጥፊእዎ ኣሎ፡፡ በዚ ስጉምቲ ዝተቖጠዐ መንግስቲ ናይጄርያ ድማ ኣብታ ሃገር ግልጋሎት ትዊተር…

መንግስቲ ኢትዮጲያ ኣዋጅ እቶ እቶ እዋን ካብ ዝእውጅ ንነዘ እቲ ቅድሚ ሐዚ ብሰላሕታ ዝገብሮ ዝነበረ ኣበርቲዑ ብምቅጻል ማእሰርቲ ብኣሸሓት ዝቑጸሩ…