ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ንሽሙ ዝተፀውዐ ዘተ ሰላም ወፂእኻ ንኸቢድ ኹናት ምድላዋት ይግበር ከምዘሎ ጥሉላት መረዳእታታት ይወፁ ኣለው። ነዚ ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ክልተ መርትዖታት ኣለው።

1) ትማሊ ብኣቐባሊ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት እኹል ምድላዋት ይግበር ከምዘሎ ተገሊፁ እዩ።

2) ብቕድሚ ትማሊ ድማ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኢምሬትስ ናብ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ኹናት ዝፀዓና ነፈርቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌን ሐረርን ከምዝዓለባ መረዳእታታት የመላኽቱ።

እቲ ኻልእ ምስዚ ነጥቢ ዝለዓል ምዕባለ ፣ ትማሊ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 40 ዝኾኑ ተጋሩ ተገፊፎም ተኣሲሮም እዮም።

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ መንግስቲ ትግራይ ክደራደር እየ ብዝብል ምስምስ ውሱናት እሱራት ተጋሩ ክፍትሑ ብምግባር ዝተወሰነ ሩፍታ ክርከብ ተፈቲኑ እዩ። ሐዚ ንምንታይ ከም ብሓድሽ ግፋ ተጀሚሩ? [እቲ ዝነበሮ ከምዘለዎ ኾይኑ]

ፖለቲከኛታትን ምሁራት ተባሂሎም ንመንግስቲ ኣብይ ዝድግፉ መማኸርቲን እቲ ክባን ዕፅዋን ከመይ የብቅዕ ዘይኮነስ ፣ ከመይ ይቐፅል ኣብ ዝብል እዮም ተደጋጋሚ ዘተ ዘካይዱ ዘለው።

እዚ ኩሉ ተደሚሩ ፣ ነቲ ተጀሚሩ ዝተብሃለ ዘተ ሰላም ንጎኒ ዝተገደፈ ይመስል። ኣብዚ እቲ ቁልፊ ክርሳዕ ዘይግብኦ ነጥቢ ብዘተ ሰላም ይኹን ብሓይሊ [ብኹናት] ፈለማ ክባን ዕፅዋን ህዝብና ክኸፈተሉ ምግባር ንድርድር ዝቐርብ ኣይኸውንን ኢለ ይሓስብ። ንሱ እውን ክኸውን ስለ ዝግብኦ።

ብሰራዊት ትግራይ ንኣምን ፣ ትግራይ ትስዕር!

ኣጂና!

Share.

Leave A Reply