#መበል 47 ዓመት በዓል #11 ለካቲት ሃለዋትናን ድሕንነትናን ውሕስ ዝኾነሉ፣ መሬት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ሓራ ዝወፀሉ፣ መሰል ዓርሰ ውሳነና ድማ ብዝረጋገፀሉ መንገዲ ክኽበርን ቃል እንኣትወሉ ክኸውን ይግባእ ክብላ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ገሊፀን።

ወ/ሮ ሊያ ካሳ ነዚ ዝገለፃ ሎሚ ዓመት ዝኽበር መበል #47 ዓመት በዓል 11 ለካቲት መሰረት ገይረን ኣብ ዝሃበኦ #ጋዜጣዊ መግለፂ እንትኸውን ፣ እቲ በዓል ስውኣትና ዝዝከርሉን ሕድሮም ብምጥንኻር ሰፊሕ ስራሕ እናዓመሉን ከምኡ እውን ሎሚ ዘጋጠመ ፈተና በዲህና #ዓወት ዝጨበጥናሉን ፍሉይ በዓል ምዃኑ ገሊፀን።

በዓል 11 ለካቲት ሃለዋትናን ድሕንነትናን ውሕስ ዝኾነሉ ፣ መሬት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ሓራ ዝወፀሉ ፣መሰል #ዓርሰ ውሳነና ድማ ብዝረጋገፀሉ መንገዲ ክኸውንን ቃል እንኣትወሉን በዓል እዩ ክኸውን ዝበላ ወ/ሮ ሊያ ፣ሕዚ እውን ህዝባዊ መኸተና ኣብ መፈፀምትኡ ንምብፃሕ ቅልፅምና ክነዋድድ ይግባእ ኢለን።

ምሽጥር #ዓወት ህዝቢ ትግራይ ስጡም ሓድነቱን ፅኑዕ ዕላማኡን እዩ። እዞም ብሉፃት ፀጋታት ብቐፃልነት ክጠናኸሩን ንሓድነትናን ቓልስናን ክሸራርፉ ዝኽእሉ ኣካላት ከይህልዉ ብምግባር ድማ ሕድሪ በዓል 11 ለካቲት ጋህዲ ክኸውን ይግባእ ክብላ እውን ተዛሪበን።

ኣብ #ሰለስተ ምዕራፍ ተሳቲፎም መእንተ ሃለዋትን ድሕንነትን #ህዝቢ ትግራይ ክብሉ ዝተሰወኡን መርአያ ፅንዓትን ሓድነትን ዝኾኑ ጀጋኑ ስውኣትና ክንዝክሮምን ሕድሮም ድማ ክነዐውትን ብዘኽእል መንገዲ በዓል 11 ለካቲት ክነኽብርን መኸተና ክነጠናኽርን ኣለና ክብላ እውን ወ/ሮ ሊያ ፀዊዐን ክብል ድምፂ ወያነ ፀብፂቡ።

metkel mediahttp://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply