ናብ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምእታው ኣብ ድሌት ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝምስረት ዘይኮነስ ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ብግዴታ ክፍፀም ዘለዎ ግዜ ዘይህብ ዛዕባ ከምዝኾነ ተገሊፁ፡፡ ሰብኣዊ ሓገዝ ፖለቲካዊ ትርጉም ክወሃቦ ከምዘይግባእ እውን #Africa_Arguments ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣቃሊሑ፡፡ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ገበቲ #ሓይልታት ኣምሓራን ውልቀ መላኺ #ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓደ ግንባር ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ #ትግራይ ዝፈፀምዎ ልፍንታዊ ወራር ከበድቲ #ገበናት ከምዘብፅሑን መሰረት ልምዓት ትግራይ ብትልሚ ክዓንውን ክዝመትን ከምዝገበርዎ ዝጠቐሰ ኣፍሪካ ኣርጉዩመንት፣ እዚ ከይኣክል ድማ ካብ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ብሰራዊት ትግራይ ተሳዒሮም ምስወፁ እውን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይረክብ ከምዝኸልኸሉን መሰረታዊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝበሃሉ ከምኒ ባንኪ፣ ቴሌኮሚኒኬሽን፣ መጓዓዝያ፣ ኤሌክትሪክን ካልኦትን ከምዝተዓፀውን ሓቢሩ፡፡ውድብ #ጥዕና ዓለም ኣብ’ዚ ቐረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንደቂ ሰባት ፀርፊ እዩ ክብል ከምዝገለፆ ዘዘኻኸረ እቲ መርበብ ሓበሬታ ፕሮግራም #ምግቢ ዓለም እውን ኣብ ትግራይ ሂወት ደቂ ሰባት ምምራሕ ከቢድ ኾይኑ ከምዝርከብ ብመርትዖ ተሓጊዙ ኣቕሪቡ እዩ፡፡ ናብ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣትው ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ብጉጅለ #ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ክኽልኸል ከምዝፀንሐን ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ምህላውን ድማ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣቃሊሑ፡፡ ይኹን እምበር #ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው የተሓሳስበኒ ኣሎ ካብ ዝብል ዝተለመደ መግለፂ ትርጉም ዘለዎ ዓለምለኸ መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን ከምዘይሰርሐ እቲ ፀብፃብ ነቐፌታ ኣቕሪቡ፡፡ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምእታው ሰብ ሰራሕ ዓፀቦ ከምመሳርሒ #ኲናት ዝጥቀም ካብ ዘሎ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ፍቓድ ምፅባይ ጌጋ ከምዝኾነን ብመሰረት ዓለም ለኸ መስርሕ ብግዴታ ናብ ተግባር ክእተው ከምዘለዎን ኣፍሪካ ኣርጉዩመንት ፀብፂቡ፡፡ ብመሰረት ሕጊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ2018 ከምኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝፀደቐ ሕጊ ቁፅሪ 2417/2018 ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ኣብ ዘይከኣለሉ #ደረጃ እንተበፂሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሓቢሮም ዝሰርሑ ካልኦት ትካላት ገበርቲ ሰናይን ብቐጥታ ኢድ ዘእትውሉ መስርሕ ምዃኑ ድማ እቲ #መርበብ ሓበሬታ ዕላዊ ገይሩ፡፡ ሰብኣዊ ሓገዝ ምኽልካል ዓለምለኸ ገበን ከምዝኾነን ተቐባልነት ከምዘይብሉን ጠቒሱ።ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መፍትሒ ንክረክብ ድማ ማሕበረሰብ #ዓለም ንጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ፍቓድ ካብ ምሕታት ሓሊፉ ባዕሉ ዘፅደቖ ሕጊ ተግባራዊ ክገብር ከምዝግባእን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሂወት ሚልዮናት ንምድሓን እዋኑ ሕዚ ከምዝኾነን እውን ኣነፂሩ፡፡ ሰብኣዊ ሓገዝ ጉዳይ ሰብኣዊነት እምበር ፖለቲካዊ ትርጉም ምሃብ ጌጋ ከምዝኾነ ድማ እቲ ፀብፃብ ኣመላኺቱ፡፡ ኣብ ትግራይ ዝቀሳቐሱ ዝነበሩ ልዕሊ 20 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዝተቐተሉን ሕዚ መሕዘኒ ፍፃመ ህዝቢ ትግራይ ረዲኤት ከይረክብ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ እቲ ሓበሬታ ኣቃሊዑ፡፡ ብዘይዕንቅፋት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንክበፅሕ ድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ናብ ትግራይ ከይበራ ክግበር ከምዘለዎን ዓለምለኸ ሕጊ ናብ ተግባር ዝሽረፈሉ እዋን ሕዚ ከምዝኾነን እውን ኣፍሪካ ኣርጉዩመንት ፀብፂቡ፡፡

metkel media http://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply