ካብ’ታ ብዕሱብ ሰራዊት #ኤርትራ ልዕሊ 1000 ሰላማውያን ሰባት ዝተጨፍጨፉላ ከተማ #ኣኽሱም ንኣንፈት ምዕራብ 15 ኪ/ሜ ሪሒቓ ትርከብ ከተማ #ውቕሮማራይ ካብ ሕሊና ደቂ ሰባት ዝተኾነነ ተግባር #ጀኖሳይድ ተፈፂሙ። ንከተማ ውቕሮ ማራይ ፅላል ኰይኑ ዝዕጅባ እንዳ ርችት ዝብሃል ጐቦ ኣሎ። ጫካ ኣብ ልዕሊ ሙዃኑ ብኸበድቲ ዶናጒል ዝተኸብበን መዕቖሪ ማይ ጐዳጒዲ ዘለዎን ከባቢ እዩ። ወርሒ ታሕሳስ 2013 ዓ/ም ኣብ ከተማ #ውቕሮማራይ ካብ እቶም ብዙሓት ብውሕዱ ግን ድማ መስካሕክሒ #ጀኖሳይዳዊ ተግባር ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ብዕሱብ ሰራዊት #ኤርትራ ተፈፂሙ። እዞም ወገናት መብራህቶም ገብረህይወት፣ ጀማል በሽር፣ ጥዑም ዓብደልጀዲድ፣ ቴድሮስ ግርማይ፣ ዑመር በሽር ዓጣን ካልኦት መለለዪ መንነቶም ዘይትረቦም ወገናትን ከም ዝኾኑ ነባሪ እታ ከተማ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ሓቢሮም። ኣይተ ጌታቸው ሃይለን ኣይተ ሑሴን ኣወልን ነበርቲ ከተማ ውቕሮ ማራይ እዮም። ንሳቶም ኣዕፅምቲ ሬሳታት እዞም ወገናት ዝኣከቡን ከመይ ዓይነት ማእሰርትን መቕተልትን ከምዝተፈፀመን ዝተዓዘቡ እዮም። ንክዛረቡ ዓቕምን ሞራልን ዝሰኣኑ እዞም ተዓዘብቲ ነብሶም እናትንቀጥቀጠ ድምፂ ጐሮሮኦም ሕንቕንቕ እናበሎም ሓሳቦም ምግላፅ ጀሚሮም። ከም ኣገላልፅኦም፦ ዕሱባት ሰራዊት ኤርትራ ነዞም ወገናት ቅድሚ ምጭፍጫፎም ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን “ሄሊክፕተር” ዝብሃል መቑሕ ብምእሳር ኣሳቒዮምዎም እዮም። ንቴድሮስን ካልኦት መለለዪ መንነት ዘይነበሮም ወገናትን ኣእዳዎም ምስ መቊሕዎም ኣብ ክሳዶም ብገመድ ሓኒቖም ብምንቅዕራርን ኣእጋሮም ንዓቐብ ብምጥላፍን ኣሲሮምዎም። እዚ ዓይነት ኣትኣሳስራ ብእቶም ዕሱባት ሰራዊት ኤርትራ “ሄሊክፕተር” ተባሂሉ ይፅዋዕ። ንኒ መብራህቶም፣ ጀማል፣ ጥዑምን ዑመርን መንኰቦም መቊሖም ኣእዳዎም ንድሕሪት ኣእጋሮም ድማ ንቕድሚት ብምዕፃፍ ኣጣቢቖም ኣሲሮምዎም። ቀፂሎም ቊልቊል ኣፎም ናብ ጒድጓድ ብምድፋእ ብዓረራት ጥይት ጨፍጪፎምዎም። ኣብ ልዕሊ ምቕታሎም ድማ ሓፍ ዘይብል ዶናጒል ብምንክርራው ጨፍሊቖሞም። ኣዕፅምቲ ሬሳታት ድሕሪ ሰሙን ከምዝኣከበዎን ነቲ ፀቒጥዎም ዝነበረ ዶናጒል ንምልዓል ከምዝተፀገሙን ካብ’ዚ ብምብጋስ ድማ መስካሕከሓይነት ዕሱባት ሰራዊት #ኤርትራ ክንደየናይ ሙዃኑ የርእየካ” ክብል ኣይተ ጌታቸው ሃይለ ሓዘኑ ገሊፁ። ኣይተ ሑሴን ኣወል ብወገኑ “ፍርቂ ኣካል ሬሳታት እዞም ወገናት ብኣዛብእ ተበሊዑ ከምዝረኸብዎን ይትረፍ ንሰብ ንዝነኸሰትካ ከልቢ እኳ ክትገብሮ ኣይኰነን ክትሓስቦ ዘይትኽእል ዓይነት ኣቀታትላ ተፈፂሙዎም” ክብል ጫፍ ግፍዕን #ጭካነን ዕሱባት ሰራዊት #ኤርትራ ገሊፁ። እዞም ጅምላዊ ጨፍጫፍ ዝተፈፀሞም ነበርቲ #ዉቕሮማራይ ሰብ ሓዳርን ደቆም ዘዕብዩን #ሰላማውያን ሰባት ከምዝነበሩ ኣዶ መብራህቶም ወ/ሮ ፀሃይነሽ ግርማይን በዓልቲ ቤት ጀማል ወ/ሮ ዘይባ ሓጐስን ተዛሪበን። ኣብ ከቢድ ሓዘንን ፀገምን ተቃሊዖም ከምዘለዉ እውን ገሊፀን። እዚ #ጀምላዊ #ጨፍጫፍ #ጄኖሳይዳዊ ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣዝዩ መስካሕክሒ እዩ። ዕሱብ ሰራዊት #ኤርትራ ምስ ተኣዘዝቲ ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ከዳዓት ወተሃደራት #ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ዉቕሮማራይ ሕዳር 10/2014 ዓ/ም ከምዝኣተዉ ነበርታ ይዛረቡ። ካብ’ታ ዕለት ኣትሒዙ ን8 ኣዋርሕ #ሰለማውያን ሰባት ቐቲሎም፣ #ደቂኣንስትዮ ዓሚፆም፣ እንስሳት #ሓረስቶት ሓሪዶም፣ ሃፍቲ #ህዝብን #መንግስትን ጒሒሎምን ዘይክኣልዎ ድማ ኣዕኒዎምን። ሰነ 21/2014 ዓ/ም ድማ ብሓየት #ሰራዊት #ትግራይ ሑቚኦም ተሰይሮም ወፂኦም።

Metkel media http://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply