ገለገለ ሃገራት ዓለም ኣብ ሕድሕዳዊ ኵናት ጢሒለን ንማሕበር ቁጠባውን ፖለቲካውን ቁልውላው ክሳጣሕ እንከለዋ #ማሕበራዊ ግልጋሎትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ህዝብን ካብ ምጥቃም ግና ኣይተዓቀባን። ቕድሚ ሃገራዊ ናፅነት ምእዋጃ ብኵናት ትሕመስ ዝነበረት ደቡብ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ተፀጊማ እኳ እናሃለወት ውድብ ምግቢ ዓለም ግና መጓዓዝያ ኣየር ተጠቂሙ መግብን መድሓኒትን ብምርጋፍ 4.6 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ካብ ሞት ኣድሒንዎ። ሕድሕዳዊ ውግእ ዓሲልዎ ዘሎ ሃገራት የመንን ሶርያን እውን ግልጋሎት ባንክን ኢንተርኔትን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ግልጋሎት ከምዝድላዮም ይጥቀሙ።
ብፍላይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ረብሓ ዘለዎም ሓይልታት ተቐርቂራ ዕንወት ገጢምዋ ዘሎ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገለ ሊብያ ድማ ኵናት እናተኻየደ እውን ህዝቢ ነዳዲ ካብ ምጥቃም ሓሊፉ ብውሱን መልክዑ ናብ ካልኦት ሃገራት ምስዳድ ኣየቋርፀን።
ብፋሽስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ጀኖሳይድ ዝፍፀም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብወገኑ፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይርኸበን ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ትግራይ ዝውስድ መጓዓዝያ ተዓፅዎ። ንትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርባ ሃገራት ዘይተስኣና ህዝቢ ትግራይ ክረድእ የብሉን ዝብል መሪሕነት ፋሽስቲ ኢትዮጵያ ምህላው እዩ።
ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእነት ጀኖሳይድ ዝፍፀም ዘሎ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ግልጋሎት ማሕበራዊ መራኽበቲን በቲኹዎም። ልዕሊ 6.8 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ንህፁፅ ምግቢ ተቃሊዑ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ኣፍሞት ተሳጢሑ ይርከብ።
ቀረብ ናውቲ ግልጋሎት ሕክምና የለን። ሑዱር ሕማም ዘለዎም ተሓከምቲ ኣብ ቀልቀል ሞት ክርከቡ እንከለው ብኣሸሓት ዝቁፀር ከዓ ስኣን መድሓኒትን ሞይቶም እዮም። ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ግና ጥሜትን ዕፅዋ መሰረቱ ልምዓትን ከም መሳርሒ ጀኖሳይድ ተጠቒሙ ህዝቢ ትግራይ የህልቕ ኣሎ። ብመሰረት 1948 ዓ/ም/ፈ ዝተፈፀመ ስምምዕነት ዓለም ለኸ ሕጊ ቪየና “ሓደ ህዝቢ ንምንብርካኽ ኮነ ንምህላቕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምኽልኻልን መሰረተ ልምዓት ምዕፃውን ዓርሱ ዝኸኣለ ጀኖሳይድ” ከምዝኾነ ይገልፅ።
ብምዃኑ እውን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ዘሎ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ስጉምቲ ክውሰድን ንሰብኣዊ ሓገዝ ህዝቢ ትግራይ ዘድሊ መፍትሒ ከቕምጥን ይግባእ። ከም ኣገላልፃ ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ማርቲን ግሪፍትስ ብመሰረት ትካሎም 100 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መካይን ናብ ትግራይ እኳ እንተለኣኹ ብሰንኪ ዕፅዋ መጓዓዝያ ፋሽስታዊ መሪሕነት ኢትዮጵያ ግና ክባፅሑ ከም ዘይከኣሉ ቕድሚ 6 ኣዋርሕ ኣረጋጊፆም።
ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ስቴቨን ዲጀረግ እውን ኣብ ሒደት መዓልታት ሰብኣዊ ሓገዝን ነዳድን ናብ ትግራይ እንተይበፂሑ ብዙሓት ትካላት ገበርቲ #ሰናይ ውድሕ ሕቡራት መነግስታት ኮነ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታዊ ሓገዝቲ ስርሐን ጠጠው ከብላ ከምዝግደዱ ዕላው ገይሮም።
ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ድማ ኣብ ዓለም ተዓፅዩ ዝነብር ህዝቢ የለን። ምእንተ ሰላም ኢሉ ናብ ደጀን ህዝቢ ዝተመለሰ ሰራዊት፣ ሰላም ተሲኢኑ ብሓይሉ ደርዒሙ ክባን ዕፅዋን ንምፍታሕ ኣብ ብቑዕ ቁመናን ድልውነትን ከምዘሎ ኣተሓሳሲቦም።
ዓለም ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዕፅዋ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም መሳርሒ ጀኖሳይድ ምዃኑ እናፈለጠት ስቕ ክትብል ኣይግባእን። መሪሕነት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጉቡኡ ክዋፃእን ህዝቢ ትግራይ ከድሕንን ሓላፍነት ኣለዎ።
ፍረ ዘይብሉ ኣኼባ ካብ ምክያድን የሰገአንን የጭንቐንን ኣሎ ካብ ምባል ገዲፎም ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድ ዝግብኦም ግዘ ሕዚ ከምዝኾነ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝነጥፉ ትካላት ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣተሓሳሲቦም።
ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ወታደራዊ ሓይሉ ብተወሳኺ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሙ ብምሕያል ስሙር መኸተ የካይድ ኣሎ። ቱኽረት መፍትሒ ዝስኣነ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምቅላዕ እወንታዊ ውፅኢት ክርከቦ ድማ ልዑል ፃዕሪ ዲያስፖራ ተጋሩ ይሓትት።

Metkel mediahttp://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply