ኣዲስ ኣቢባ ታሕሳስ 09/2021 – ኣብቲ ብዛዕባ ዓለምለኻዊ ዅነታት ናጽነት መራኸቢ ብዙሓን ዚገልጽ ናይ 2021 ጸብጻብ ኮሚተ ጋዜጠኛታት ንምዕቋብ ንኢትዮጵያ ኻብ መንጎ እቶም ድሕሪ ኤርትራት ኣብተን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ዝኸፍኡ እሱራት ጋዜጠኛታት ጸብጺብዋ ኣሎ። እቲ ሎሚ ዝወጸ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ብ2021 ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ጋዜጠኛ ተቐትለ ትሽዓተ ኸኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጕዱ ። ሲ. ፒ. ጀይ. ትማሊ ዝወጸ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኰረ ኣቐዲሙ እተዋህበ ጸብጻብ ኣብ ሓምለ 2021 ኣብ ልዕሊ ኣባላት መራኸቢ ብዙሓን ዝወርድ መጥቃዕትን ምፍርራህን እንተ ወሓደ ሓደ ወጻእተኛ ጋዜጠኛ ንውግእ ከም እተሰጕጐ ከምኡውን መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኢንተርነት ዕንቅፋት ከም ዝዀኖ ገለጸ። ኣድዲስ ስታንዳርድ ኣብ ምሉእ ዓመት ኣንጻር ናጽነት ሕትመት እተገብረ ምጥሓስ ስዒቡን መዝጊቡን ኢዩ ገለ ኻብዚ ድማ ቅትለት ናይ ኦሮሚያ ፈነወ መራኸቢ ብዙሓን (ኦ. ኤን.) ሲሳይ ፊዳ ከምኡውን ናይ ትግራይ ቲቪ ዳዊት ኬበዴ ከምኡውን ተስፋለም ዎልዲስ ዝበሃል ዕስራ ዓመት ናይ ጋዜጠኛ ተመክሮ ዘለዎ ውሩይ ናጻ ጋዜጠኛ ከምኡውን መስራቲ ናይቲ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ናይ ብሕቲ ኣማርኛ ቋንቋ ኦንላይን ዜና ከምኡውን ካልእ ብዙሕ ነገራት ዘጠቓልል ኢዩ ። እቲ ኣብ ኣድዲስ ስታንዳርድ እተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሰርተው ሓደ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጐኑ ። እዚ ዝስዕብ ዝርዝር ናይቶም ካብ 09 ታሕሳስ 2021 ክሳዕ 2021 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተረፉ ጋዜጠኛታት ኢዩ – ተስፋ-ኣለም ተክለ ኣብ ኣድዲስ ኣቤባ ሪፖርተር ኰይኑ ዝዓዪ ጋዜጠኛ ኢዩ። ብ31 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ኣድዲስ ኣቢባ ተኣስረ ። ኤርሚያስ ኣሌሙ ኣብ ናይ ብሕቲ መደበር ረድዮ ዝዓዪ ጋዜጠኛ ረድዮ ኢዩ ። ቅድሚ ኽልተ ሰሙን ኣብ ኣድዲስ ኣቤባ ካብ መንበሪኡ ብማሕበር ፖሊስ ኣዲስ ኣቤባ ተኣስረ ። ኪሮም ዎርኩ ሓላፊ ኽፍሊ ዜና ዀይኑ ኣብ ረድዮ ኣሃዱ ዚዓዪ ጋዜጠኛ እዩ ። ብ22 ጥቅምቲ 2021 ካብ ቤት ጽሕፈቱ ብፖሊስ ኣድዲስ ኣቤባ ተኣስረ ። ብ16 ሕዳር 2021 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣራዳ ብ15,000 ኢ. ቲ. ኣቡሳላም ሃሰን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኦሮሚያ (OMN) ዚዓዪ ጋዜጠኛ እዩ ። ብ21 ሕዳር 2021 ኣብ ኣድዲስ ኣቤባ መሊሰ ዲሪብሳ ዳይረክተር መራኸቢ ብዙሓን ኦሮሚያ (OMN) ኣብ ጐድኒ እቶም ልዑል ግምት ዘለዎም ወተሃደራትን ላዕለዎት ኣባላት ፌደራላዊ ባይቶ ኦሮሞ (ኦኤፍሲ) ጃዋር መሓመድ በኬለ ገርባ ሃምዛ ኣዳን ከምኡውን ደጀን ታፋ ግብረ-ሽበራ ተኸስሰ። ቢኪላ ኣማኑ ከምኡውን ደካሳ ዊርቱ ኣብ መራኸቢ ዜና ኦሮሚያ (ONN) ዝዓዩ ጋዜጠኛታት ብ19 ሕዳር 2021 ኣብ ኣድዲስ ኣቤባ ተኣስሩ ። ኢብራሂም ሁሲን ሳልማን ሙኽታር መሓመድ ካዚም ከምኡውን ሂርሲ መሓመድ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ናይ መጀመርታ ናይ ብሕቲ መደበር ተለቪዥን ናይ ሶማሊ ቋንቋ ናባድ ቲቪ ዝዓዩ ጋዜጠኛታት ኢዮም ። ኣርባዕቲኦም ብ10 ሕዳር 2021 ኣብ ጂግጅ ተኣስሩ ሚኪያስ ቲላውን ኣብ ናይ ብሕቲ ኩባንያ መራኸቢ ብዙሓን ዚሰርሕ ጋዜጠኛ እዩ ። ኣብ መስከረም 2021 ኣብታ ርእሲ ኸተማ ኣምሃራ ዝዀነት ባሂር ዳር ተኣስረ ።

መትከል ሚድያhttp://www.metkelmedia.com

Share.

Leave A Reply