Month: December 2021

ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብሸነኽ ምብራቕ ኣፍሪካ በትረ መንግስቲ ዝዓተረ ሰሎሙናዊ ስርወ መንግስቲ ቤተ መንግስቱ ኣኽሱም ዝገበረ ብሰራዊት በዝሕን ሓይልን፣ ብስፍሓት…

ድምፂ ህዝቢ ከይስማዕ ዓፊንካ ህዝቢ ምፅናት ፋሽሽታውያን ስርዓታት ካብ ዝጥቀሙሎም ሸርሕታት ተጠቃሲ እዩ። ጉጅለ #ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ…

ኣዲስ ኣቢባ ታሕሳስ 09/2021 – ኣብቲ ብዛዕባ ዓለምለኻዊ ዅነታት ናጽነት መራኸቢ ብዙሓን ዚገልጽ ናይ 2021 ጸብጻብ ኮሚተ ጋዜጠኛታት ንምዕቋብ ንኢትዮጵያ…

ጓድ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ሴንተራል ኮማንድ አባል ትናንት ከድምፂ ወያነ ትግራይ ጋር ካደረገው ቆይታ በጥቂቱ የተወሰደውን እነሆ:-  ጠላት የመጨረሻ…